Linux: katalogi - test 1

Dopasuj nazwy katalogów z ich zawartością.
katalog główny
zawiera wykonywalne pliki najbardziej podstawowych narzędzi systemowych,
dostępne dla wszystkich użytkowników
zawiera pliki niezbędne do uruchomienia systemu, a w przypadku większości
dystrybucji - także obraz jądra systemu
zawiera pliki specjalne wskazujące na urządzenia w systemie; za ich pomocą
system komunikuje się z tymi urządzeniami
zawiera pliki konfiguracyjne systemu
w tym katalogu znajdują się katalogi domowe użytkowników systemu
zawiera dzielone biblioteki systemowe i moduły jądra (w katalogu /lib/modules)
tutaj są montowane (podłączane do systemu) dodatkowe dyski
(np. partycje systemu Windows)
wirtualny katalog zawierający informacje o uruchomionych procesach
katalog domowy użytkownika root