Linux: katalogi - test 2

Dopasuj nazwy katalogów z ich zawartością.
zawiera pliki wykonywalne, które mogą być wykonywane tylko przez
administratora systemu.
zawiera pliki systemu operacyjnego
katalog służący do zapisu plików tymczasowych
katalog zawierający dodatkowe oprogramowanie (odpowiednik katalogu
Program Files w systemie Windows)
katalog przeznaczony na pliki, które często ulegają zmianie,
np. logi systemowe, pliki udostępniane przez serwer WWW itp.
zawiera wykonywalne pliki najbardziej podstawowych narzędzi systemowych
zawiera pliki konfiguracyjne systemu
zawiera pliki specjalne wskazujące na urządzenia w systemie, za ich
pomocą system komunikuje się z tymi urządzeniami
zawiera pliki niezbędne do uruchomienia systemu
katalog główny