Test 28

Uzupełnij krzyżówkę. Aby sprawdzić swoją odpowiedź kliknij na "Check". Aby uzyskać podpowiedź kliknij na "Hint". Kliknij na liczbę aby zobaczyć wskazówkę dla tej liczby.
1   2    3    4        5   
            
     6         
            
    7       8     
9              
        10      
  11            
        12      
  13            
 14         15      
 16             
        17