Konfiguracja Windows do pracy w sieci

Dokończ następujące zdania.
Przyłączenie sieci lokalnej do Internetu umożliwiarouter
Technologia ADSL charakteryzuje sięwiększą prędkością pobierania niż wysyłania
Za poprawną współpracę karty sieciowej z systemem operacyjnym odpowiadasterownik karty
Aby umożliwić współpracę komputera z siecią Internet, należy zainstalowaćstos protokołów TCP/IP
Z jaką maksymalną prędkością umożliwia transfer danych podstawowy interfejs ISDN (BRI)?128 kb/s
Za konwersję adresów używanych w sieci lokalnej na adresy publiczne odpowiadaNAT
Aby komputery w sieci lokalnej mogły się ze sobą komunikować za pomocą TCP/IP, musząposiadać jednakową maskę podsieci
Urządzeniem, które zamienia dane cyfrowe pochodzące od komputera na analogowe sygnały elektryczne jestmodem
Do zbudowania najprostszej sieci łączącej tylko dwa komputery wykorzystuje siękabel skrosowany
W sieci typu peer-to-peer, zbudowanej na systemie Windows XP, za udostępnienie plików innym użytkownikom odpowiadausługa udostępniania plików i drukarek
Karta sieciowa jest wyposażona najczęściej w gniazdo typu:RJ-45
Karta sieciowa jest wyposażona najczęściej w gniazdo typu RJ-45, pozwalające na przyłączenie do sieci za pomocą:skrętki
Karta sieciowa wyposażona w gniazdo BNC jest stosowana w sieciach zbudowanych z:kabla koncentrycznego
W przypadku starszych wersji Novell NetWare może być konieczne zainstalowanie protokołuIPX/SPX
W starszych wersjach Windows domyślnym protokołem byłNetBEUI
Jeżeli nasza sieć jest przyłączona do innej sieci, np. Internet to oprócz adresu IP i maski podsieci musimy dodatkowo określićadres bramy internetowej i opcjonalnie adresy serwerów usługi DNS
Najprostsza sieć komputerowa może być zbudowana z dwóch komputerów wyposażonych w karty sieciowe i połączonych za pomocą kablaskrosowanego (z przeplotem)
Jakiego kabla należy użyć aby połączyć komputery z przełącznikiem ( switchem )?prostego
Na routerze jest uruchomiona usługa translacji adresówNAT
Na jakim urządzeniu jest uruchomiona usługa translacji adresów NAT?na routerze
Jakie urządzenie zamienia dane cyfrowe pochodzące od komputera na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) ?modem
Jak określa się proces zamiany danych cyfrowych pochodzących od komputera na analogowe sygnały elektryczne?modulacja
Jak określa się proces zamiany analogowych sygnałów elektrycznych na dane cyfrowe?demodulacja
Z ilu kanałów składa się ISDN podstawowy BRI?z dwóch
Z ilu kanałów składa się ISDN pierwotny PRI?z 30
Jakiej częstotliwości jest sygnał, który trafia do modemu DSL?powyżej 4 kHz
Jakiej częstotliwości jest sygnał, który trafia do aparatu telefonicznego?poniżej 4 kHz
Jak nazywa się filtr, które rozdziela pasmo na sygnały o różnych częstotliwościach?spliter
Jaki zakres częstotliwości jest wykorzystywany w telefonii stacjonarnej do transmisji rozmów głosowych?od 300 Hz do 3,4 kHz
W technologii ADSL prędkość pobierania danych z Internetu jest:wyższa niż prędkość wysyłania danych
W usłudze DSL otrzymujemy stały adresIP
W usłudze Neostrada adres IP jest przydzielany dynamicznie przez serwerDHCP
Jak nazywa się sieć używana do łączenia odległych sieci lokalnych?Frame Relay
Jaki skrót określa wirtualne ścieżki w sieci Frame Relay, które mogą być przełączane?SVC ( Switched Virtual Circuits )
Jaki skrót określa wirtualne ścieżki w sieci Frame Relay, które mogą być stałe?PVC ( Permanent Virtual Ciruits )