Karta dźwiękowa - test 1

Schemat karty dzwiękowej
Dopasuj funkcje karty dźwiękowej do jej elementów.
służy do podłączenia zewnętrznych głośników aktywnych (mają wbudowany wzmacniacz)
służy do podłączenia zewnętrznych głośników pasywnych (nie mają wbudowanego wzmacniacza)
służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów
służy do podłączania magnetofonu lub odtwarzacza CD
służy do zamiany analogowych fal dźwiękowych na postać cyfrową (proces digitalizacji)
przetwarza dane cyfrowe na postać analogową
generowanie efektów
odfiltrowywanie szumów
służy do przechowywania próbek instrumentów standardu Wavetable
służy do łączenia sygnałów dźwięku z różnych źródeł
służy do wzmacniania sygnału wyjść przeznaczonych dla urządzeń PASYWNYCH

(chodzi tu na przykład o wyjście słuchawkowe)