Charakterystyka komputera

Dokończ następujące zdania.
W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia4 lutego 1994r.
Zgodnie z prawem autorskim, legalny użytkownik może utworzyć:jedną kopię zapasową
Umowa między producentem a użytkownikiem dotycząca zasad użytkowania produktu to:licencja
W programach status freeware dotyczy tylkoużytkowników indywidualnych
Kogo dotyczy opłata licencyjna w przypadku programów freeware?w przypadku firm
Jak określa się program, który można używać bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń?freeware
Public domain jest to:oprogramowanie oddane bezpłatnie do użytku ogółu jako tzw. dobro ogólne
Jak określa się programy, które są udostępnianie bezpłatnie do testów?shareware
Jądro systemu Linux jest upowszechniane według praw LicencjiGPL / GNU
Jaka licencja określa, że zakupiony program może być użytkowany w sieci lub innym zestawie komputerów w określonej ilości?licencja grupowa ( site licence )
Czy licencja jednostanowiskowa umożliwia sporządzenie kopii zapasowej oprogramowania?TAK
Czego dotyczy umowa na obszar?uprawnia nabywcę do sporządzenia określonej liczby kopii zakupionego oprogramowania na swój własny użytek
Jak określa się program, który po zainstalowaniu działa tylko przez określony czas?trialware
Jak określa się program, którego producent czerpie zyski przez umieszczenie w nim reklam?adware
Jak określa się program, którego autor wymaga od użytkownika przesłania karty pocztowej?postcardware
Jak inaczej określa się oprogramowanie?software
Podaj przykłady urządzeń wejścia.klawiatura, mysz, tablet, skaner, mikrofon, kamera internetowa, modem
Podaj przykłady urządzeń wyjścia.drukarka, monitor, ploter, głośniki
Jakie oprogramowanie kontroluje i koordynuje użycie zasobów sprzętowych przez różne programy użytkowe?oprogramowanie systemowe
Jakie oprogramowanie wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi przez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia i modyfikuje oprogramowanie systemoweoprogramowanie narzędziowe
Kompilatory, systemy baz danych, gry, oprogramowanie biurowe określa się jako oprogramowanie:użytkowe
Ludzie, urządzenia, inne komputery, które mają bezpośredni kontakt z oprogramowaniem użytkowym są określanie jako:użytkownicy
Jak określa się program, który umożliwia komunikację między warstwą sprzętową a użytkownikiem?system operacyjny (operating system lub OS)
Co oznacza skrót GUI?graficzy interfejs użytkownika (Graphical User Interface)
Jakie są warstwy systemu operacyjnego?jądro, powłoka, system alokacji plików
Pod względem architektury systemy operacyjne dzielimy na systemy z:jądrem monolitycznym, mikrojądrem, jądrem hybrydowym
Jaki typ jądra posiada Linux i OpenBSD?jądro monolityczne
Na jakim typie jądra oparty jest system operacyjny Windows?na jądrze hybrydowym
Jak inaczej określa się możliwość równoczesnego uruchomienia wielu procesów (programów i aplikacji)?wielozadaniowość
Jak inaczej określa się zdolność jądra do wstrzymania aktualnie wykonywanego zadania, aby umożliwić działanie innemu?wywłaszczalność
System operacyjny udostępnia aplikacji tzw. maszynę wirtualną, czyliuproszczony obraz komputera, na którym pracuje aplikacja.
Jaka część systemu operacyjnego zapewnia interakcję z użytkownikiem?zewnętrzna warstwa systemu, nazywana powłoką (shell)
Jaka pamięć służy do zapisywania i odczytywania informacji?RAM
Jaka pamięć służy tylko do odczytywania informacji? Jest to pamięć nieulotna, stała.ROM
W jakim rodzaju pamięci kasowanie następuje za pomocą promieniowania ultrafioletowego?EPROM
Jak nazywa się pamięć do której kasowanie danych i zapis odbywa się za pomocą sygnałów elektrycznych?EEPROM
Jaki rodzaj pamięci jest pamięcią ulotną?RAM
Jak inaczej określa się dodatkową szybką pamięć, która jest schowkiem danych podręcznych dla procesora?pamięć podręczna (cache)
Ile wartości może przyjąć jeden bit?2
Ile bitów zawiera bajt?8
Ile bajtów zawiera jeden kilobajt (kB)?1024 B
Ile kilobajtów zawiera jeden megabajt (MB)?1024 kB
Ile gigabajtów (GB) zawiera terabajt (TB)?1024 GB
Jakie są jednostki pamięci?kB kilobajt
MB megabajt
GB gigabajt
TB terabajt
PB petabajt
EB exabajt
Jaka jest podstawowa jednostka prędkości przesyłania danych w transmisji szeregowej?bps (bit per second) lub b/s
Jaka jest podstawowa jednostka prędkości przesyłania danych w transmisji równoległej?kB/s
Jaka jest jednostka prędkości przesyłania danych przy transferze danych między poszczególnymi składnikami wewnątrz komputera?Bps lub B/s (bajt na sekundę)
Jak nazywa się urządzenie podobne do drukarki przeznaczone do rysowania np. wykresów, map, schematów, rysunków technicznych?ploter
Do czego służy procedura POST?dokonuje testu podzespołów komputera
Gdzie jest zapisana procedura POST?w pamięci ROM każdego komputera
Używając kombinacji jakich klawiszy można zakończyć działanie programu pracującego w systemie MS Windows?Alt + F4
Co powoduje Stan wstrzymania?powoduje wyłączenie dysków twardych i karty graficznej, dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii elektrycznej przez komputer
Jaki stan pozwala na zapisanie przez system na dysku twardym dokładnej kopii zawartości pamięci operacyjnej i wyłączy komputer?stan hibernacji
Jak ustawić stan hibernacji?prawym na Pulpit / Właściwości / Wygaszacz ekranu / Zasilanie / Hibernacja
Jakiej ikony nie da się usunąć z Pulpitu klawiszem Delete?Kosz
Jakich klawiszy należy użyć aby można było przełączać się między uruchomionymi programami?Alt + Tab
Jaka jest maksymalna długość nazwy pliku?do 255 znaków
Jakie są rozszerzenia plików wykonywalnych w DOS/Windows?.bat, .com, .exe
Jakie rozszerzenie mają pliki wsadowe (będące poleceniami DOS)?.bat (batch = wsad )
Jakie rozszerzenie mają programy nazywane w systemie Windows aplikacjami?.exe
C:\blok\spis\plik.doc jest to typ ścieżki:bezwzględnej
spis\plik.doc jest to typ ścieżki:wzgędnej
Jakie wyróżniamy znaki blankietowe?* (gwiazdka), ? (znak zapytania)
Jaki znak zastępuje dowolny ciąg znaków?*
Jaki znak zastępuje jeden znak??
Jeżeli chcemy usunąć dany element, ale nie chcemy umieszczać go w koszu, to musimy zaznaczyć go a następnie nacisnąć kombinację klawiszyShift + Delete
Jak umieścić aplikacje w Autostarcie?prawym na Start / Eksploruj / Programy / Autostart / prawym Utwórz nowy skrót
System operacyjny to zbiór programów, którezarządzają komputerem i nadzorują jego pracę.
Oprogramowanie typu OEM tooprogramowanie zainstalowane fabrycznie na nowych komputerach.
Ploter to:urządzenie do kreślenia rysunków i napisów za pomocą pisaków napełnionych tuszem
System Windows XP umożliwia uruchamianie aplikacji przeznaczonych dlasystemu DOS i wcześniejszych wersji Windows.
Pliki z jakim rozszerzeniem pozwala nagrywać i odtwarzać rejestrator dźwięku?.wav
Jak można uruchomić Tablicę znaków?Start / Wszystkie programy / Akcesoria / Narzędzia systemowe / Tablica znaków
Pliki z jakim rozszerzeniem można edytować przy użyciu Notatnika?.txt
Co należy wpisać w Notatniku, aby program automatycznie wstawiał godzinę i datę na końcu pliku?.LOG
Jak uruchomić program ScanDisc (Sprawdzanie błędów)?prawym na konkretny Dysk / Właściwości / Narzędzia / ScanDisc
Akcesoria / Programy / Narzędzia systemowe / ScanDisc (Sprawdzanie Błędów)
Jakiego polecenia należy użyć aby uruchomić tryb tekstowy ( konsolowy - DOS )?cmd ( Start / Uruchom )
Do czego służy program ipconfig?do sprawdzania konfiguracji sieciowej