Technik informatyk egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy dający uprawnienia w zakresie wykonywania zawodu Technik Informatyk składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje zagadnienia teoretyczne z informtyki natomiast druga część jest typową częścią praktyczną podczas której należy uporać się z usunięciem określonej usterki na komputerze.

Zapraszam do korzystania z ćwiczeń online przygotowujących do zdania egzaminu zawodowego. Wszystkie ćwiczenia są pogrupowane na następujące kategorie:

Skróty w informatyce »

Interfejsy urządzeń peryferyjnych »

Karta dźwiękowa »

Linux »

Magistrale wejścia-wyjścia »

Podsystem audio »

Podsystem graficzny »

Protokoły sieciowe TCP/IP »

Pamięć operacyjna »

Pamięci masowe »

Programowanie »

Systemy i sieci komputerowe »

Zasilacze »

Przepisy BHP »

Testy ogólne »

Testy egzaminacyjne teoretyczne - część II - prawo i ekonomia »

Testy egzaminacyjne teoretyczne - część I »

Test praktyczny »

Aktualności na stronie